Manman kréol

 

Gingerp copie

Manman kréol, ou té pli bèl maman ki ni à sou latè,

Magré soufwans ki té ni an fon tchè-re, ou té toujou ka souri,

Magré twavail ou twavail, magré lag-ou, ou pa té ni en sèl rid.

 

Manman kréol, ki té ni la pli, ki té ni tonè, qui té ni zèklé,

Ou té ka alé twavail pou ba nou mangé, pou vré-é nou lékol,

Si jodi yan di nou pa rivé adan la vi-a, sépa fot’,

Ou fè tou sa ou té pé ba nou.

 

Manman kréol, lè nou té piti, tou piti, ou té là,

Ou té toujou là, lè nou té malad,

Ou té toujou là, lè nou té faim.

 

 

 

Manman kréol, jodi nou vini grand, où té là,

Ou té toujou là, pou aidé nou, lè nou ni pwoblèm,

Ou té toujou ka téléphoné, pou pwan nouvèl nou.

 

Manman kréol, minme si ou té ka palé kon rara la simimne sainte,

Nou pa abandonné-re adan piès méson ritrait, adan piès l'hopital.

 

Manman kréol, ou té toujou ka mété nou an garde, konte kanmarad,

Ou té toujou ka di nou, ke kanmarad inmin nou, lè dépoch-nou plin lajan

Mé dépi ni pwoblèm, yo ka disparaît.

Ou té toujou ka di nou, ke kanmarad inmin nou, lè ni bouè mangé,

Mé dépi sé twavail, yo ka disparaît.

 

Frè mwen, sè mwen, si jodi nou ka twavail, si jodi nou rivé adan la vi-a

Sé grâce à manman-nou, alor an nou pa janmin oublié-é,

Toujou gadé-é an fond tchè nou…

 Simone D

 

Hommage à ma mère Sylvie, décédée à Fonds Saint Denis en Martinique. Une vraie femme potomitan, comme on dit en créole.

 

  • 10 votes. Moyenne 4.8 sur 5.